Højtryks-dampkedel med lav brændkammerbelastning

Vitomax 200 HS - højtryksdampkedel:
Vitomax 200 HS er en olie-/gas-højtryksdampkedel i henhold til gruppe IV i dampkedelregulativet og TRD-forskrifterne, till. driftsovertryk 6, 8, 10, 13 eller 16 bar (højere driftsovertryk på op til 25 bar kan leveres på bestilling).
 
Tre-trækskedlen sørger for, at der således kun opstår ringe emission med lav brændkammerbelastning:
 
 • Type M237
  Dampydelse 9,575 til 3,2 t/h
  (375 til 2090 kW).
   
 • Type M235
  Dampydelse: 4,0 til 22,0 t/h
  (2600 til 14500 kW).


Vitomax 200 LS - lavtryksdampkedel:
Vitomax 200-LS (type M233) er en lavtryksdampkedel med et maksimalt tilladt driftstryk på 1 bar, damp h.: 2,9 til 5,0 t/h. 

Vitomax 200 HS
Vitomax 200 LS
Profitér af disse fordele:
 
 • Høj driftssikkerhed og lang levetid pga. store vandkamre i kedlen og store afstande mellem røggasrørene. Afstanden mellem røggasrørene ligger over minimumskravene i FDBR-retningslinjen. Desuden sørger store vandindhold for god egencirkulation og sikker varmetilførsel.
 • Stort dampkammer og stor uddampningsflade samt en integreret dråbeudskiller forhøjer damp-kvaliteten.
 • Tretrækskedel med lav brændkammerbelastning (<1,3 MW/m³) - miljøvenlig forbrænding med lave emissioner af kvælstof.
 • Ringe varmestrålingstab pga. 120 mm isolering, isoleret røg-kasse og vandkølet forvæg.
 • Økonomisk energiforbrug.
 • Kedelvirkningsgrad, afhængig af drifts-overtrykket: op til 91%.
 • Godkendt i henhold til den europæiske lovgivning om trykbærende udstyr 97/23/EF eller nationale forskrifter.
 • Lavt tryktab på røggassiden pga. konvektionshedeflader med rigeligt dimensionerede røggasrør.
 • Meget servicevenlig pga. vandkølede røggasvendekamre uden udmuringer og med store renselemme.
 • Brændervogn til kedler op til 6500 kW kan leveres som ekstraudstyr, det letter serviceeftersynet og forenkler indregulering af brænderen.
 • Robust kedeldækplade er indeholdt i leveringen - det letter montage og service og beskytter kabinettet, så det ikke beskadiges.
 • Foropvarmning af fødevand ved kombination med røggasvarmeveksler (fås ved bestilling).
 • Stigning i energi-udnyttelse på op til 5%.
 • Automatikskabet Vitocontrol gør det muligt at styre alle kedelspecifikke regulerings- og styreanordninger. Desuden er det muligt vha. de dertil svarende komponenter at opnå over-vågningsfri, fuldautomatisk drift af kedlen med 24 eller 72 timers over-vågning i henhold til TRD 604 (ikke DK).
Send forespørgsel vedr. produkt: Vitomax

Jan Jacobsen | Skivevej 69 A | 7500 Holstebro | CVR.: 25344820 | Sit​emap| Tlf.: +45 9741 1270 | E-mail: vvsogblik@gmail.com