Vitodens 200-W, væghængt gaskedel med høj ydelse

Økonomisk og pladsbesparende løsninger
Væghængte, kondenserende kedler Vitodens 200-W op til 150 kW er særdeles egnet til anvendelse i flerfamiliehuse, erhvervsmæssige bygninger og offentlige institutioner.
 
Her tilbyder Vitodens 200-W økonomiske og pladsbesparende løsninger – som enkeltkedler op til 150 kW eller i kaskadestyring med op til fire kedler og en varmeydelse op til 600 kW.
 
Inox-radial-hedefladen af rustfrit stål sikrer en høj ydelse på den mindst mulige plads. På den måde er en særlig effektiv drift mulig med en normnyttegrad op til 98 % (Hs)/109 % (Hi).
 
Vitotronic 300-K kaskaderegulering kobler op til fire Vitodens 200-W sammen i en varmecentral. På den måde tilpasses kedlens ydelse automatisk til varmebehovet. Det betyder: Alt efter varmebehov arbejder én til fire kedler modulerende.

I forbindelse med opførelsen af kaskadeanlæg tilbydes den komplette systemteknik, hvor de enkelte dele er tilpasset ift. hinanden, f.eks. regulering med op til fire kedler, komplet isolerede hydrauliske kaskader og røggassamlerør.
 
1 Inox-radial-varmeveksler
2 MatriX-cylinderbrænder
3 Vitotronic-regulering
4 Ekspansionsbeholder
5 Beholder af rustfrit stål
Anvendelsesanbefalinger:
Stor varmeydelse i en kompakt, overskuelig væghængt kedel, egnet til følgende anvendelsesområder:
 
  • Anlæg med få store forbrugsenheder, som f.eks. luftvarmere i supermarkeder/indkøbsmarkeder, værksteder og industrihaller, gartnerier, garager samt brugsvandsopvarmningsanlæg.
  • Anlæg med flere varmekredsløb til gulv- og/eller statiske hedeflader i flerfamiliehuse, centraler i rækkehusanlæg, kontor-og forvaltningsbygninger – især egnet som tagvarmecentral.
  • Opvarmning af offentlige bygninger, såsom gymnastiksale og multifunktionshaller, skoler, børnehaver.
  • Er egnet til både montering i opstillingsrum i kælderen, på etagen såvel som under taget.
10 års garanti på utæthed som følge af korrosion på
Inox-radialvarmeveksleren af rustfrit stål fra leveringsdato august 2012.

Forudsætninger:
– Indgåelse af en servicekontrakt og dokumentation for den 2. årlige vedligeholdelse.
– Gas-, vand- og forbrændingsluftbeskaffenhed i overensstemmelse med Viessmanns forskrifter.
Send forespørgsel vedr. produkt: Vitodens 200-w

Jan Jacobsen | Skivevej 69 A | 7500 Holstebro | CVR.: 25344820 | Sit​emap| Tlf.: +45 9741 1270 | E-mail: vvsogblik@gmail.com