Vitosol 200-F med Vitocell 100-B/W - solvarme brugsvandspakke

Brugsvandsopvarmning i en pakkeløsning
Let og effektiv udnyttelse af solenergi:
Med solvarme-brugsvandpakken. Systemet til brugsvandsopvarmning består af to solvarmefladekollektorer Vitosol 200-F (type SVK) og den bivalente 250-liter-varmtvandsbeholder Vitocell 100-B/-W.

Pakkeløsningen egner sig især til effektiv brugsvandsopvarmning i forbindelse med modernisering og nybyggeri af enfamiliehuse. Den er det ideelle supplement ved kedeludskiftning eller i nye anlæg, hvor anvendelsen af gratis solenergi i stor udstrækning er en del af standarden.
Høj rentabilitet ved hjælp af et indbyrdes afstemt system
Solvarme-brugsvandpakken er mht. størrelse, ydelse og pris dimensioneret til anvendelse i et enfamiliehus. Dermed står en økologisk og økonomisk interessant option til brugsvandsopvarmning til rådighed.
  
Enkel montage
Alle udstyrsdele og komponenter er indbyrdes afstemt i forhold til hinanden, hvilket forenkler montagen: Ved montering uden på taget står de nye spærankre til rådighed. Ved montering i taget fastgøres fladekollektorerne direkte på tagkonstruktionen.
 
Det er ikke nødvendigt med værktøj for at skabe forbindelse mellem to kollektorer. Udover de ringe investeringsomkostninger for anlægget er ligeledes montagetiden reduceret.
 
Til solvarmekredsen er Solar-Divicon samt solvarmeregulering tilslutningsklar fra fabrikken ved den bivalente varmtvandsbeholder. En højeffektiv, komplet isolering formindsker varmtvandsbeholderens varmetab.
 
 
Vitocell 100-B
1 Inspektions- og rengøringsåbning
2 Stålbeholder med Ceraprotect-emaljering
3 Magnesium- eller strømanode
4 Højeffektiv, komplet isolering
5 Øverste varmespiral - til efteropvarmning via kedlen
6 Nederste varmespiral - tilslutning til solkollektorer
7 Pumpe til solvarmekreds
8 Solar-Divicon
9 Solvarmereguleringsmodul SM1
Profitér af disse fordele:
 
 • Ringe energiomkostninger vha. brugsvandsopvarmning med solvarme.
 • Standardiseret, perfekt indbyrdes afstemt solvarme-brugsvandpakke forenkler planlægning og bestilling.
 • Bivalent varmtvandsbeholder komplet udstyret til hurtig og enkel integrering i solvarmeanlægget.
 • Korrosionsbeskyttet beholder af stål med Ceraprotect-emaljering.
 • Enkle og hurtige montage - påfyldnings-, udluftnings- og afspærringsventiler samt solvarmeregulering er integreret i Solar-Divicon og formonteret på beholderen.
 • Ekstra katodisk beskyttelse ved hjælp af magnesiumanode.
 • Strømanode kan leveres som tilbehør.
 • Fladeoptimeret fladekollektor med højselektiv absorberbelægning.
 • Enkel kollektormontage vha. spærankre.
 • Installation af kollektorerne uden værktøj (stiksystem).
 • Reduceret strømforbrug vha. lavenergipumpen.
 • Ringe pladsbehov pga. komponentintegration.
Send forespørgsel vedr. produkt: Vitosol 200-F pakkeløsning

Jan Jacobsen | Skivevej 69 A | 7500 Holstebro | CVR.: 25344820 | Sit​emap| Tlf.: +45 9741 1270 | E-mail: vvsogblik@gmail.com